Wetenschap Blog

Wetenschap verandert je wereld

Facebook adverteren was een slimme zet

Facebook adverteren was een slimme zet

Het was een slimme zet van mijn zakenpartner om aan Facebook adverteren te doen. Hij had het een en ander afgesproken met een extern bedrijf om het Facebook adverteren uit te zetten. Mijn zaken partner gaat meer over de branding van het bedrijf, ik hou mij meer bezig met het product en de diensten. Zo weet ik vaak niet wat er allemaal wordt uitgezet, of krijg ik dit maar half mee, maar dit werkt zo het beste. We hebben besloten om niet in elkaars vaarwater te gaan zitten, dit heeft eerder voor problemen gezorgd. Door even realistisch te zijn; ik weet waar ik goed in ben, hij ook, en we vertrouwen elkaar, dan is er niks aan de hand. Zo weet ik dat Facebook adverteren een slimme zet is, omdat hij dit heeft besloten. Hij weet dat een aanpassing van het product handig is, omdat ik hier kennis van heb en ga zo maar door. Al met al prima dus om zo met elkaar te werken, hij is de beste zakenpartner die ik tot dusver heb gehad, en ik denk dat we nog veel kunnen bereiken! Het bedrijf blijft groeien, o.a. ook door het facebook adverteren.