Wetenschap Blog

Wetenschap verandert je wereld

Het berekenen van uw CO2-voetafdruk

Weet u hoeveel invloed u hebt op het milieu? Veel mensen beseffen niet hoezeer hun dagelijkse handelingen bijdragen aan klimaatverandering. Een manier om een beter inzicht te krijgen in uw persoonlijke CO2-voetafdruk is door uw CO2 footprint te berekenen. In deze gids zullen wij u stap voor stap door het proces van het berekenen van uw CO2-voetafdruk leiden. Als je dat eenmaal hebt gedaan, heb je een duidelijk idee van welke gebieden in je leven verbetering behoeven als het gaat om het verminderen van je impact op het milieu. Laten we beginnen!

Het verzamelen van informatie

De eerste stap bij het berekenen van uw CO2-voetafdruk is het verzamelen van informatie over uw dagelijkse activiteiten. Dit omvat zaken als hoe u naar uw werk gaat, wat u eet, en hoe u uw huis verwarmt en koelt. U zult ook de gemiddelde uitstoot voor elk van deze activiteiten moeten weten. De volgende stap is het omzetten van deze informatie in kooldioxide-equivalenten (CO₂e). Dit geeft u een beter idee van de invloed van uw activiteiten op de klimaatverandering, aangezien verschillende broeikasgassen verschillende niveaus van kracht hebben als het gaat om het vasthouden van warmte in de atmosfeer.

Het berekenen

Nadat u al deze informatie hebt verzameld, is het tijd om te gaan rekenen! Er zijn veel verschillende manieren om je CO2-voetafdruk te berekenen, maar we gebruiken hiervoor een eenvoudige formule. Vermenigvuldig eerst de uitstoot van elke activiteit met de bijbehorende CO₂e. CO₂e bestaat uit alle vervuilende uitlaatgassen samen (dus niet alleen CO2). De CO₂e waarde  kun je berekenen door de hoeveelheid broeikasgassen te vermenigvuldigen met de GWP. DE GWP staat vervolgens  voor de hoeveelheid extra opwarming deze gassen veroorzaken ten opzichte van CO2. De GWP van CO2 is dus 1. Volgt u me nog? Zo niet, geen probleem; op internet zijn programma’s te vinden die dit rekenwerk voor u doen :). Tel vervolgens al deze getallen bij elkaar op om je totale CO2-voetafdruk te krijgen.

Starten met het proces van vermindering

Nu u uw CO2 footprint weet, vraagt u zich misschien af wat u met deze informatie kunt doen. Het belangrijkste is om deze gegevens te gebruiken als een startpunt voor het verminderen van uw impact op het milieu. Kijk naar uw activiteiten met de grootste uitstoot en kijk of er veranderingen zijn die u kunt aanbrengen om die uitstoot te verminderen. Als autorijden bijvoorbeeld een van uw grootste bijdragen levert aan uw koolstofvoetafdruk, overweeg dan om te carpoolen of het openbaar vervoer te nemen wanneer dat mogelijk is.

Elk klein beetje telt als het gaat om klimaatverandering! Door kleine veranderingen aan te brengen in ons dagelijks leven, kunnen we samen een groot verschil maken.