Wetenschap Blog

Wetenschap verandert je wereld

Schoolmeubilair in crisistijden 

Schoolmeubilair

De gesignaleerde ontwikkelingen van het afgelopen anderhalf jaar op het gebied van schoolmeubilair draaien allemaal om aanpassen naar ‘het nieuwe normaal;’ onderwijs op afstand moet mogelijk zijn. Innovatief schoolmeubilair kan bijdragen aan een veiligere omgang tussen leerlingen onderling en tussen docenten en leerlingen. Wat zijn belangrijke punten om rekening mee te houden wanneer er interesse is om het schoolmeubilair te veranderen om in te spelen op deze ontwikkeling?

Schoolmeubilair

Digitalisering

Digitalisering was afgelopen jaren al enorm in opmars in het onderwijs, maar tijdens 2020 en 2021 is dit explosief toegenomen. Lesgeven moest ineens op afstand en iedereen moest een laptop in bezit hebben. Een positief punt aan deze situatie is dat leerlingen veel computervaardigheden hebben opgepikt, dit kan nu dat leerlingen weer naar school mogen goed benut worden. Zo zijn er steeds meer scholen die werken met ‘smart tables,’ een tafel waar een tablet in verwerkt is. Voor presentatiematerialen voor docenten zijn er de ‘smartboards,’ een bord met een touchscreen. Door middel van les te geven via een smart board in plaats van een krijtbord kunnen leerlingen die niet naar school kunnen komen toch met de les meedoen.

Persoonlijke lessen

Doordat de volledige klas op locatie lesgeven op sommige plekken nog niet mag wordt er bijvoorbeeld gekozen om les te geven in kleine groepjes. Dit heeft voor leerlingen voordelen omdat er ruimte gecreëerd wordt voor persoonlijke ontwikkeling. Omdat er vaak voor deze kleine groepjes geen leeg lokaal ter beschikking is kunnen er hoekjes door middel van verplaatsbare staande wanden in het lokaal gecreëerd worden zodat iedereen de afstand kan blijven hanteren.

Flexibel meubilair

Hoe handig is het wanneer de tafels op school niet de hele tijd heen en weer gesjouwd hoeven te worden maar gerold kunnen worden? Tafels op wielen zijn een makkelijke manier om het klaslokaal snel en zonder veel moeite in te richten. Zo is de anderhalve meter afstand regel gemakkelijk te hanteren.

Veilige werkplek

Er zijn leerlingen die een ingewikkelde thuissituatie hebben of niet geconcentreerd thuis kunnen werken. Daarnaast is sociale contacten leggen voor leerlingen ook enorm belangrijk, zeker tijdens een lockdown. Voor hen is het fijn als zij hun lessen op afstand in de veilige schoolomgeving kunnen volgen, bijvoorbeeld door middel van de smart tables en snelle WiFi. Ook voor docenten is het fijn als zij kunnen werken vanuit een andere omgeving dan thuis.